Skip to main content

Güç Kalitesi Ölçümü

İşletmelerde yaşanan istenmeyen olayların veya arızaların tespiti, plan dışı hareket eden otomasyon sistemleri, fazla ısınan elektriksel komponentler veya gürültülü çalışan parçalar gibi vakaların kök analizi için elektriksel ölçümler yapılmaktadır.

Artık günümüzde gerek frekans konvertörlerinin gerekse DC doğrultucuların şebekemizde çoğalması sebebiyle yaşanan hatalar veya kayıplar hiç olmadığı kadar yüksektir. Ayrıca geçmişe nazaran çok daha kompleks ve kontrollü sistemlerin kurulması ise elektriksel komponentlerin kendi aralarında yaptığı istenmeyen etkileşimler sebebiyle arıza kaynaklarını çoğaltmıştır.

Bu noktada belirtilen arızaların hızından daha yüksek hıza sahip cihazlarla saha çalışmaları yapılmalı ve arızalar tespit edilmelidir. Bu noktada Ergun Elektrik olarak 170kHz’e varan frekansları ve AG’de 5 kV’a varan transientleri ölçebilen cihaz kapasitesiyle çalışmalar yapmaktayız. Cihazlarımızın çözünürlüğü ise 4MHz mertebesine erişilebilmektedir. Bu anlamda en riskli ve tespiti zor arızaları ve elektriksel olayları dahi tespit edebilmekteyiz.

Yandaki şekilde cihazların çözünürlüğü ile yapılabilecek tespitlerin farklılığına dair bir örnek görebilirsiniz.

40 khz ile yapılan ölçüm

4 Mhz ile yapılan ölçüm